Firma kominiarskaWitamy na stronie internetowej Spółdzielni Pracy Kominiarzy
z siedzibą w Sosnowcu.

Spółdzielnia prowadzi działalność usługową poprzez kilkanaście rejonowych zakładów kominiarskich, mających siedziby na terenie woj. Śląskiego w następujących miastach: Będzin, Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilica, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Zabrze, oraz zakładu na terenie woj. małopolskiego mającego siedzibę w Olkuszu.

Wykrzyknik

STOP NACIĄGACZOM!

Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe, odpowiadając na pytania napływające z różnych stron Polski wyjaśnia:

  • nie istnieje żadna dyrektywa unijna zmuszająca właścicieli mieszkań, budynków mieszkalnych do instalowania w mieszkaniach, domach czujek dymu i gazów,
  • kominiarze zrzeszeni i nie zrzeszeni w Korporacji nie mają absolutnie żadnych uprawnień do kontrolowania czy też egzekwowania „obowiązku” posiadania czujek,
  • Korporacja stoi na stanowisku, że po corocznym wymaganym przepisami prawa budowlanego skontrolowaniu instalacji gazowej, oraz przydatności kominów do dalszej eksploatacji – w tym i sprawności wentylacji, a także oczyszczeniu kominów wymaganym przez przepisy przeciwpożarowe, ostatnim elementem zadbania o bezpieczne użytkowanie budynków może być montaż czujek dymu i gazów,
  • montaż czujek jest czynnością dobrowolną, czujki są ogólnodostępne w specjalistycznych sklepach w cenie od kilkudziesięciu złotych i ich montaż jest nieskomplikowany, według instrukcji producenta.

Za Zarząd Główny
Wiceprezes Jan Budzynowski

************************************************

Spółdzielnia w 2020 roku otrzymała dofinansowanie z projektu:

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-październik 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 100%