Akty prawne

Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia z zakresu kominiarstwa

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 243 poz.1623 z 2010r.)
“Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.”

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 rozdz. 7 § 34).
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia przewodów:
– dymowych – co najmniej 4 razy w roku
– spalinowych – co najmniej 2 razy w roku
– wentylacyjnych – co najmniej 1 raz w roku.