Historia Firmy

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu jest jednostką, która od 1952 r. prowadzi działalność usługową z zakresu kominiarstwa na terenie woj. Śląskiego. Do 1967 r. na terenie woj. Śląskiego usługami kominiarskimi zajmowały się trzy Spółdzielnie, które miały siedziby w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu. Na przełomie lat 1967 i 1968 nastąpiło połączenie tych Spółdzielni w jedną organizacyjną jednostkę, której Zarząd do chwili obecnej ma siedzibę w Sosnowcu.

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu jest kontynuatorką dobrych tradycji kominiarskich i szczyci się tym, że mimo zmian ustrojowych w kraju oraz dużej konkurencji na rynku usług kominiarskich, Spółdzielnia nasza przetrwała 70 lat i w chwili obecnej jest największą jednostką w Polsce, świadczącą usługi z zakresu kominiarstwa.

Na naszym sztandarze widnieje hasło “KOMINIARSKĄ PRACĄ CHRONIMY ŻYCIE LUDZKIE I MIENIE SPOŁECZNE”, które jest dla Kominiarzy najważniejszym przesłaniem w działaniu na rzecz bezpieczeństwa pożarowego, ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego mieszkańców Śląska i Zagłębia.